Trader-Romania.com

Versiunea Desktop Inregistreaza-te! Login

Evaluarea valorilor mobiliare primare

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Problematica evaluării valorilor mobiliare a generat de-a lungul timpului teorii şi controverse din partea specialiştilor care au vrut să răspundă preocupării permanente a participanţilor la tranzacţiile cu valori mobiliare legată de două aspecte principale: pe de o parte determinarea valorii reale pe care o valoare mobiliară o are  la un moment dat iar pe de altă parte previzionarea corectă a preţului unei valori mobiliare pentru o anumită perioadă de timp.

Ei au căutat prin nenumărate metode să găsească o modalitate de a anticipa mişcările preţurilor, o formulă de calcul a preţului care să  permită participantului la piaţă să fie permanent cu un pas înaintea celorlalţi sau pur şi simplu de a elimina incertitudinile legate de fluctuaţiile pieţelor respective.

bourseUnii au adoptat modele matematice şi statistice, alţii au cercetat istoricul pieţelor în speranţa descoperirii unor anumite modele standard de mişcare a preţurilor sau au căutat să identifice mişcările ciclice ale pieţei, ajungându-se până la studiul psihologiei pieţei şi a participanţilor, însă, cel puţin până în prezent nu s-a ajuns la o părere unanim acceptată.

Un alt aspect legat de evaluarea valorilor mobiliare o reprezintă punctul de vedere din care se face evaluarea: pentru o valoare mobiliară singulară sau pentru un portofoliu de valori mobiliare deoarece riscurile luate în considerare sunt diferite.

Teoriile privind evaluarea valorilor mobiliare sunt numeroase şi surprind aspecte variate privind modul de stabilire al valorii dar şi a factorilor luaţi în considerare ca influenţând decisiv valoarea mobiliară luată în considerare.

Evaluarea acţiunilor

Valoarea unei acţiuni cunoaşte mai multe aspecte şi se referă la:

a) Valoarea nominală (face value)

Reprezintă o fracţiune (o unitate) din capitalul social al societăţii.

Această valoare este înscrisă în mod obligatoriu pe acţiune - în cazul acţiunilor materializate - iar în cazul acţiunilor dematerializate, este înscrisă atât în Registrul Acţiunilor (la rubrica „valoare nominală"), cât şi în Registrul Acţionarilor, la aceeaşi rubrică. Valoarea nominală a unei acţiuni, multiplicată cu numărul acţiunilor emise de către o societate, reprezintă capitalul social al societăţii.

VN= CS/N

CS – capital social
N – numar de actiuni emise

b) Valoarea patrimonială

Este exprimată prin valoarea contabilă şi valoarea intrinsecă valoarea contabilă

Reprezintă suma pe care ar trebui să o primească fiecare acţionar, In cazul în care societatea s-ar lichida.

 actionEa se obţine ca raport între valoarea patrimoniului societăţii şi numărul de acţiuni aflate în circulaţie. în termeni contabili, valoarea contabilă este reprezentată de suma înscrisă în postul bilanţier „Capitaluri proprii" raportată la numărul de acţiuni aflate în circulaţie.

Vct=An/N

An= Activul net = Activul total – datorii totale

 Valoarea intrinsecă exprimă activul net corectat cu plusurile sau minusurile de active latente ce revin pe o acţiune(provizioanele de riscuri şi cheltuieli care nu au apărut în execiţiul încheiat şi care nu s-au soldat prin conturile de venituri).

VI=Anc/N

Anc – activul net corectat

 Valoarea intrinsecă este totodată rezultatul raportului dintre capitalul propriu şi numărul de acţiuni aflate în circulaţie.

VI=CP/N=(CS+RI)/N

CP – capitalul propriu;
CS- capitalul social;
RI – rezervele legale constituite de emitent;
N – numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie.

Valoarea intrinsecă este o valoare imediat utilizabilă. în cazul lichidării societăţii emitente, dreptul unui acţionar asupra activelor emitentului este egal cu valoarea intrinsecă.

c) Valoarea de rentabilitate

Interpretată ca valoare financiară şi valoare de randament.

Valoarea financiară exprimă capitalul financiar care s-ar fructifica printr-un dividend comparabil cu rata medie a dobânzii de piaţă.

Vf=D/Rmd

Vf - valoarea financiară
D - dividendul
Rmd - rata medie a dobânzii de piaţă

Valoarea de randament este considerată o formă de exprimare a valorii financiare, fiind calculată ca raport între profitul net repartizat ce revine pe o acţiune şi rata medie a dobânzii de piaţă

Vr=Pna/Rmd

Vr - valoarea de randament;
Pna - profitul net pe acţiune;
Rmd - rata medie a dobânzii de piaţă.

d) Valoarea (preţul) de emisiune

Este valoarea la care se vând acţiunile la momentul emisiunii.

În practica internaţională, preţul de emisiune al unei acţiuni poate să fie mai mic, mai mare sau egal cu valoarea nominală. De regulă, acesta este mai mare decât valoarea nominală, deoarece include şi cheltuielile aferente emisiunii.

PE = VN + pe

PE - preţul de emisiune
VN - valoarea nominală
pe - prima de emisiune.

Vânzarea acţiunilor la preţul de emisiune aduce emitentului un aport suplimentar la capital.

În ţara noastră, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi republicată, prevede că acţiunile nu vor putea fi emise la o valoare mai mică decât valoarea nominală.

e) Valoarea de piaţă

Reprezintă preţul curent de tranzacţionare a unei acţiuni pe o piaţă reglementată şi supravegheată, valoare exprimată ca punct de echilibru între cerere şi ofertă sau printr-un preţ negociat între societatea de servicii de investiţii financiare vânzătoare şi cea cumpărătoare.

Valoarea de piaţă poate fi mai mare sau mai mică decât valoarea nominală a acţiunilor respective.

Cursul este rezultatul raportului cerere-ofertă, fiind influenţat de:

-    situaţia economico-financiară a emitentului, caracterizată prin rata de creştere a rezultatelor financiare;
-    evoluţia pieţei bursiere naţionale şi internaţionale;
-    fenomene pur bursiere ce influenţează cererea sau oferta.

Spre exemplu, când există mai mulţi vânzători decât cumpărători, piaţa poate reveni brusc către o creştere de curs, deoarece vânzătorii   cuprinşi  de  panică  îşi  răscumpără  propriile  titluri vândute.

Evaluarea acţiunilor presupune de fapt cunoaşterea valorii de piaţă a acestora la un moment dat.bvb

Această valoare de piaţă, definită de Standardele Internaţionale de Evaluare ca fiind „suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing adecvată, în care ambele părţi au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere” s-ar identifica pe o piaţă financiară eficientă cu preţul bursier.

Această afirmaţie însă ţine seama de faptul că pe respectiva piaţă toţi participanţii au acces egal la informaţii deci nu acţionează informaţia asimetrică, capacitatea de prelucrare a informaţiilor disponibile nu diferă de la un participant la altul, şi nu există o mare variabilitate a cursului bursier deoarece se presupune că investitorii operează în mod raţional pe piaţă.

Lipsa acestor premise chiar pe pieţe financiare dezvoltate a dus la necesitatea unei activităţi de evaluare care să ducă la obţinerea unei valorii de piaţă cât mai corecte.  Toate aceste eforturi de a previziona evoluţia viitoare a preţului au conturat de-a lungul timpului o ştiinţă numită Analiza pieţei, iar adepţii ei s-au  separat în două şcoli: fundamentaliştii şi tehnicienii.

Obiectivul lor este acelaşi: previziunea preţului, însă metodele utilizate pentru atingerea acestui obiectiv sunt diferite.

În procesul de evaluare a unei acţiuni (ca de altfel pentru orice activ financiar) se pot aplica trei principii: principiul comparaţiei, evaluarea pe baza câştigurilor viitoare şi evaluarea pe bază de costuri.

Dintre cele trei însă cea mai reprezentativă este evaluarea acţiunilor prin prisma câştigurilor viitoare deoarece principiul comparaţiei poate fi utilizat numai dacă se face referire la o piaţă financiară eficientă şi atunci similitudinea valorii de piaţă şi a cursului bursier face inutilă evaluarea iar în situaţia unei pieţe ineficiente rezultatul aplicării acestui principiu nu mai este relevant.

Reprezentând un titlu financiar ce conferă deţinătorului său calitatea de coproprietar asupra unei fracţiuni a capitalurilor proprii ale unei societăţi comerciale în funcţie de numărul de acţiuni deţinute, acţiunea poate aduce mai multe categorii de câştiguri: dividendele, câştigurile datorate creşterii cursului bursier, câştiguri de care beneficiau acţionarii care deţin pachete de control (influenţarea politicii generale a societăţii respective – politici de angajare, de salarizare, de investiţii), obţinerea unor câştiguri în cazul lichidării societăţii dacă valoarea de lichidare este mai mare decât valorea obţinută în condiţiile continuării activităţii.

Literatura de specialitate prezintă mai multe modele de evaluare a acţiunilor folosite mai mult sau mai puţin în practică, solitare sau înglobate într-un model de evaluare a unui portofoliu de valori mobiliare (omogene sau diferite) şi în funcţie de factorii de influenţă luaţi în considerare.

action10Dintre acestea trebuie amintite cele mai importante: modelul dividendelor actualizate (dividend discounted model) sau modelul actuarial care are două variante cazul dividendelor constante şi cazul dividendelor care cresc cu o rată constantă perpetuă sau modelul Gordon Shapiro, modelul multiplicatorului bursier (Price Earnig Ratio – PER) care are mai mute variante (modelul lui Bates, modelul lui Holt, modelul lui Rainsy), modelul lui Molodovsky, modelul de echilibru al activelor financiare (Capital Asset Pricing Model), modelul de evaluare a activelor financiare pe baza arbritrajului (Arbritrage Pricing Theory – APT).

Evident că aplicabilitatea unor astfel de modele este limitată de premisele de la care pleacă, în practică situaţia unor dividende constante sau cu o rată continuă de creştere fiind greu de realizat.

Modelele de evaluare a acţiunilor prin prisma dividendului trebuie să ţină seama de perspectiva din care se face Analiza şi previziunea dividendelor putând să facă referire la: extrapolarea tendinţelor din trecut, la dividend ca efect al performanţelor întreprinderii din trecut, la dividend ca efect al anticipărilor privind performanţele societăţii comerciale în viitor, la corelaţia dintre dividende şi resursele financiare necesare pentru investiţii, la particularităţile legate de comportamentul investitorilor pe piaţa financiară respectivă, la structura acţionariatului, la impactul informaţiei asimetrice, la impactul fiscalităţii asupra politicii de dividend, la dimensiunea întreprinderii,  la sectorul de activitate în care se încadrează societatea respectivă. 

Copyright (c) 2012 Trader-Romania.com ® pionier al analizelor tehnice folosind platforma ProRealTime, in Romania. Multiplele noastre experiente pe bursele internationale si pe FOREX timp de 4 ani de zile ne-au condus la realizarea acestui site de Analiza si Consultanta Bursiera.

Avertisment: Analizele realizate de Trader-Romania.com nu au nici o valoare contractuala si nu constituie in nici un caz o oferta de vanzare sau o solicitare de cumparare a unei valori mobiliare sau a unui produs financiar. Site-ul Trader-Romania.com nu este responsabil in caz de eroare sau in cazul omiterii sau a unei investitii inoportune. Informatiile grafice, cifrele, opiniile si comentariile redactate de echipa Trader-Romania.com se adreseaza investitorilor care au cunostiintele si experienta necesara intelegerii si aprecierii informatiilor prezentate. Aceste informatii sunt publicate in scop informativ, Trader-Romania.com nu poate garanta exactitudinea si fiabilitatea lor.
Toate informatiile prezente pe site se pot folosi doar in scop personal. Duplicarea sau folosirea lor in alte scopuri nu se poate face decat cu acordul Echipei Trader-Romania.com.

Copyright © 2012 Trader-Romania.com Toate drepturile rezervate.

Top Desktop version