Trader-Romania.com

Versiunea Desktop Inregistreaza-te! Login

Evaluarea obligatiunilor

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Instrument financiar care atesta creanta detinatorului asupra emitentului obligatiunea face de asemeni obiectul evaluarii specialistilor de pe pietele financiare fie raportat la o singura obligatiune fie ca parte componenta a unui portofoliu de valori mobiliare.

Obligatiunile ca valori mobiliare primare sunt caracterizate de urmatoarele elemente tehnice:

 

a) valoarea nominala

este raportul  dintre  suma  reprezentând împrumutul lansat pe piata si numarul obligatiunilor emise:obligatiune3

1

I – valoarea împrumutului;
N- numarul obligatiunilor emise

b) valoarea la  subscriere sau pretul de emisiune

– este determinat de emitent, uneori sub valoarea nominala, pentru ca investitia sa fie mai atractiva:

Pe= VN – pe

Pe – pretul de emisiune;
Pe – prima de emisiune ( reprezentând un cost pentru emitent).

 

c) Termenul de rambursare sau durata de viata a obligatiunii

– este intervalul cuprins între momentul emisiunii si cel al rascumpararii obligatiunii.   Pe   durata   de   viata   se   identifica   trei   momente importante:

- data  emisiunii,   adica  data  la  care  emitentul  pune  în  vânzare obligatiunea;

- data de plata, ce reprezinta data la care emitentul se obliga sa plateasca dobânzi;

- data maturitatii, respectiv scadenta împrumutului, când se stinge obligatia debitorului  fata de creditorii  sai prin restituirea sumei împrumutate.

 

d) Rata nominala a dobânzii

- este acea rata care, aplicata asupra valorii nominale a obligatiunii, permite calcularea cuponului de dobânda.

 

e) Rata dobânzii la termen

- este rata dobânzii fixate în momentul actual to pentru un contract de împrumut a carui executie va avea loc în viitor. Intre rata dobânzii si termenul care reflecta maturitatea fluxurilor de lichiditate exista o relatie pusa în evidenta de structura ratei dobânzii în functie de termen.

Astfel se deosebesc:

- structura plata, când rata dobânzii nu depinde de termen;

- structura ascendenta, când rata dobânzii creste în timp;

- structura descendenta, când rata dobânzii descreste în timp;

- structura complexa, când rata dobânzii difera de la un moment la altul, sensul variatiei fiind ascendent sau descendent.

 

f) Cuponul de dobânda

– reprezinta fructificarea plasamentului în raport cu valoarea nominala a obligatiunii:

1

Rd- rata nominala a dobânzii.

Daca plata cuponului se face la intervale mai mici de un an, atunci cuponul de dobânda se determina dupa relatia:

1

n – numarul de zile aferent anului respectiv;
Z-  numarul de zile afent anului respectiv.

 obligatiune

 

g) Dobânda neta

- este dobânda ajustata cu coeficientul de impunere a venitului din dobânzi. Dobânda neta reprezinta pentru investitor suma efectiv ramasa dupa plata impozitului aferent veniturilor din dobânzi.

 

h) Dobânda acumulata

- reprezinta un element tehnic care intervine numai daca o tranzactie cu obligatiuni se deruleaza la o data diferita de data platii cuponului de dobânda. Vânzatorul este îndreptatit la încasarea dobânzii aferente intervalului de timp cuprins între ultima plata a cuponului si data decontarii tranzactiei. Conform reglemen­tarilor pietei de capital a României, finalizarea tranzactiilor cu obligatiuni are loc tot la trei zile lucratoare de la data derularii tranzactiei, ca si în cazul actiunilor. Cum la urmatoarea data a platii cuponul de dobânda va fi încasat de cumparator, în calitate de creditor înregistrat la acea data (sau detinator al obligatiunii), apare ca necesara cedarea unei parti din acest cupon catre vânzatorul îndreptatit, prin includerea dobânzii acumulate în pretul tranzactiei. Calculul dobânzii acumulate se efectueaza pe baza relatiei :

1

da – dobânda acumulata;
md – masa dobânzii(cuponul de dobânda)
n – numarul de zile calculat la data ultimei plati a cuponului pâna la data decontarii tranzactiei(T+3);

Daca se foloseste procedeul real, „n" se determina prin luarea în considerare a numarului de zile calendaristice începând cu ziua imediat urmatoare zilei de plata a cuponului pâna la data decontarii, în timp ce „N" reprezinta numarul efectiv de zile aferent anului calendaristic în curs (365 sau 366 de zile).

În cadrul procedeului conventional se considera toate lunile anului ca având un numar conventional de 30 de zile, iar calculul se face începând chiar cu ziua de plata a ultimei dobânzi. Anul conventional este de 360 de zile.

 

i) Cursul obligatiunii

– este pretul de piata al acesteia:

1

P – pretul obligatiunii( valoarea ei de tranzactionare)

Valoarea obtinuta este procentuala si poate fi mai mica, egala sau mai mare decât 100% ( când este egala cu 100% înseamna ca respectiva obligatiunie se vinde la paritate adica la un pret egal cu valoarea ei nominala).

 

j) Modalitatile de rambursare sunt:

- dintr-o data la scadenta, când întregul împrumut este rambursat în ultima zi a duratei de viata;

- rambursarea prin anuitati constante, adica restituirea în fiecare an a unei sume constante, reprezentând rambursarea si dobânda aferenta.

- restituirea în rate egale:

1

Ra – rata anuala de rambursat;
T – numarul de ani pe care este contractat împrumutul.

Cuponul de dobânda calculat în acest caz ia în considerare valoarea ramasa neachitata din împrumut în anul respectiv.

1

- rambursarea sub forma cuponului unic, caz în care dobânzile nu se platesc anual, ci sunt capitalizate si acordate împreuna cu rambursarea sumei împrumutate la finele perioadei. Obligatiunile se vând cu discount, iar la maturitate se achita întreaga valoare nominala. Pretul platit la rambursare reprezinta astfel capitalizarea investitiei pe durata de viata a obligatiunii la o rata nominala „x" a dobânzii. Modalitatea de rambursare influenteaza marimea pretului de emisiune.

Deci fluxurile de emisiune intra în calculul valorii reale de plasament:

1

Pe - pretul de emisiune;
At - anuitatea în anul t (dobânda în anul t plus rata de rambursat în anul t);
i - rata dobânzii la termen;
n - durata de viata a împrumutului.

 

k) Costul rambursarii

- este influentat de nivelul primei de rambursare. Dreptul la rambursare este garantat cu patrimoniul emitentului. Rambursarea se face cel putin la valoarea nominala. Daca rambursarea se realizeaza la o suma mai mare decât valoarea nominala, emitentul suporta un cost sub forma primei de rambursare:

Pr= VRr-VN

Pr – prima de rambursare;
VRr – valoarea reala la rambursare determinata de conditiile pietei.

1

Cr – cursul la data rambursarii

 

Investitori

Orice investitor îsi va însoti decizia de investire în obligatiuni numai dupa calcule prealabile care sa evidentieze eficienta plasamentului prin Analiza comparativa cu diferite alte oportunitati de investire. În acest caz el va Analiza randamentul plasamentului.

 

obligatiune

Randamentul plasamentului în obligatiuni este apreciat sub diferite aspecte:

A. Din punct de vedere al investitorului, în functie de conditiile de împrumut se pot calcula urmatorii indicatori:

  a) venitul nominal (randamentul cuponului)

este determinat ca raport procentual între venitul anual de dobânda (Cp) si valoarea nominala a împrumutului (VN).

1

  b) venitul curent (Vc)

este calculat ca raport procentual între venitul anual de dobânda si pretul de emisiune al obligatiunii (Pe). Venitul curent se determina asadar tinând cont de pretul platit la achizitionarea obligatiunii.

1

RD – rata cuponului de dobânda;
Pc – pretul curat exprimat ca procent din valoarea nominala.

La calculul randametului curent nu se ia în considerare faptul ca obligatiunea ar fi putut fi cumparata cu prima sau cu discount. De aceea se impune calculul unui randament curent ajustat:

1

n – numarul de ani pâna la scadenta obligatiunii

  c) venitul efectiv (Ve)

– reprezentat de valoarea actualizata a obligatiunii. Calculul indicatorului “venitul efectiv” trebuie sa tina cont de rata de rambursare stabilita de emitent. Astfel, în situatia rambursarii împrumutului la scadenta, venitul efectiv se calculeaza ca:

1

D1, D2,..., Dn – dobânda anuala;
R-rambursarea împrumutului;
r – rata de actualizare care poate fi egala cu rata dobânzii la termen.
n – scadenta împrumutului.

Daca însa rambursarea se face prin anuitati constante, atunci:

1

A1, A2, An – reprezinta anuitati anuale

 

B. Din punct de vedere al investitorului care ia decizia vânzarii obligatiunii înainte de scadenta daca piata ofera un pret care sa îl satisfaca.

În acest caz indicatorii de apreciere a randamentului sunt:

  a) randamentul curent (Rc)

exprimat procentual si calculat ca raport între venitul anual din dobânda si pretul de revânzare al obligatiunii (PR)

  b) randamentul de plasament (Rp)

ia în calcul venitul obtinut de investitor prin revânzarea obligatiunii dar si pierderea pe care o înregistreaza acesta la data respectiva prin renuntarea la venitul din dobânda pe perioada dintre momentul vânzarii si maturitatea obligatiunii.

1

unde:

V – venitul anual din dobânda;
C- cursul din momentul vânzarii exprimat procentual
VN -  valoarea nominala a obligatiunii;
d/n – agio/disagio;
n – perioada de timp ramasa pâna la scadenta;
d = valoarea de achizitie a obligatiunii – valoarea nominala a obligatiunii

 

Exista si alti indicatori de apreciere a randamentului plasamentului în obligatiuni care tin cont de numarul de ani în care se recupereaza investitia prin fluxurile de rambursare sau raportul invers proportional dintre rata dobânzii pe piata monetara si cursul obligatiunii (sensibilitatea obligatiunii).

Evaluarea obligatiunilor, dincolo de calculul indicatorilor amintiti anterior se poate face cu ajutorul unor modele special create pentru aceste valori mobiliare sau cu ajutorul unor modele generale de evaluare a valorilor mobiliare. În oricare din situatii trebuie tinut însa cont de diversitatea tipologiei obligatiunilor asa cum a fost ea prezentata în capitolu1 1 si care influenteaza rezultatul final al evaluarii în functie de particularitatile prezentate de fiecare tip de obligatiune în parte.

Obligatiunile clasice sau cu dobânda fixa pot fi evaluate cu ajutorul a doua metode: metoda clasica sau actuariala si metoda stochastica. Evaluarea stochastica a obligatiunilor cu dobânda fixa se poate realiza cu ajutorul a doua categorii de modele: prima ia în considerare o singura variabila (ratele dobânzii instantanee sau pe termen scurt), iar cea de a doua ia în calcul doua variabile (rata dobânzii pe termen scurt si rata dobânzii pe termen lung). Fiecare din aceste modele sunt însa greu de utilizat deoarece pentru a avea utilitate si relevanta trebuie luate în considerare mai multi parametri ce pot fi dificil de estimat.

Modelele de evaluare utilizate în cazul obligatiunilor cu dobânda fixa trebuie adaptate în situatia în care sunt utilizate pentru obligatiuni care nu mai pastreaza conditia de constanta a ratei cuponului - obligatiuni cu dobânda variabila, obligatiuni indexate, sau pentru obligatiuni care apar ca titluri hibrid înglobând drepturi de conversie sau de subscriere a caror valoare influenteaza separat valoarea titlului initial (obligatiuni convertibile în actiuni sau obligatiuni cu bonuri de subscriere) si care presupun luarea în considerare si a altor parametrii.

Copyright (c) 2012 Trader-Romania.com ® pionier al analizelor tehnice folosind platforma ProRealTime, in Romania. Multiplele noastre experiente pe bursele internationale si pe FOREX timp de 4 ani de zile ne-au condus la realizarea acestui site de Analiza si Consultanta Bursiera.

Avertisment: Analizele realizate de Trader-Romania.com nu au nici o valoare contractuala si nu constituie in nici un caz o oferta de vanzare sau o solicitare de cumparare a unei valori mobiliare sau a unui produs financiar. Site-ul Trader-Romania.com nu este responsabil in caz de eroare sau in cazul omiterii sau a unei investitii inoportune. Informatiile grafice, cifrele, opiniile si comentariile redactate de echipa Trader-Romania.com se adreseaza investitorilor care au cunostiintele si experienta necesara intelegerii si aprecierii informatiilor prezentate. Aceste informatii sunt publicate in scop informativ, Trader-Romania.com nu poate garanta exactitudinea si fiabilitatea lor.
Toate informatiile prezente pe site se pot folosi doar in scop personal. Duplicarea sau folosirea lor in alte scopuri nu se poate face decat cu acordul Echipei Trader-Romania.com.

Copyright © 2012 Trader-Romania.com Toate drepturile rezervate.

Top Desktop version